Bộ phim đầu tay của bà thím đã có chồng

Dù đã con cháu đề huề nhưng đam mê làm tình vẫn còn cháy bóng trong người bà thím. Chồng không đủ khả năng làm thỏa mãn mình hằng ngày. Nên thím đa đi ứng tuyển làm diễn viên JAV. Thế nhưng những thử thách đã đến với thim ngay lập tức. Lúc đầu chỉ là những màn bú liếm, đã lưới bình thường cho đến khi thím địt nhau với bạn diễn. Bạn diễn kia địt nhau quá khí và liên tục dập những phát chí mạng vào lồn thím. Cơn bướm già không thể chịu nổi và liên tục kêu gào lên.

Reviews

95 %

User Score

2 ratings
Rate This