Cô vợ xinh đẹp bán thân để trả nợ cho chồng

Do chồng làm ăn thua nỗ nên nhà không có tiền để trả nợ. Những chủ nợ đã kéo đến nhà để đòi nợ hai vợ chồng. Không còn cách nào khác, cô vợ đành phải bán thân cho chúng để trả nợ. Lần lượt những lão già đè cô vợ xuống rồi phang vào bướm cô. Chúng lột hết quần áo cô xuống, tên thì mút lưỡi, tên thì bóp vú rồi thay nhau đút cặc vào bướm cô. Dù chịu rất nhiều tủi nhục nhưng cô vợ đành phải chịu nhục. Đó là cách duy nhất giúp hai vợ chồng trả được khoản nợ này.

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This