Giả vờ bị bệnh để vụng trộm với cô giáo

Đang lúc cô giáo giảng bài thì Takeri – một thằng học sinh cá biệt kêu đau bụng. Không còn cách nào khác cô đành bỏ ngang tiết học để dịu nó xuống phòng y tế. Thế nhưng tên khốn này chỉ giả về được cùng cô giáo mình ra khỏi lớp. Vừa ra đến cửa lớp hắn đã sờ soạng hết cả người cô giáo mình. Dù biết rất nguy hiểm nhưng vì quá sướng lên cô giáo không hề phản kháng. Cô chỉ còn cách bú cặc rồi nuốt hết tinh trùng của Takeru để nó tha cho mình.

Reviews

79 %

User Score

24 ratings
Rate This