Nhà tuyển dụng kiểm tra năng lực… làm tình của ứng viên

Cô gái đến ứng tuyển vị trí thư ký cho một công ty. Cô là ứng viên cuối cùng khi mà tất cả những người đến trước đều bị loại. Lúc phỏng vấn, nhà tuyển dụng đã đưa ra một bài kiểm tra vô cùng đặc biệt. Đó là kiểm tra năng lực làm tình của ứng viên. Vì công việc nên cô đã chấp nhận để hắn phàng vào lồn mình ngay tại đó. Hắn rất hài lòng với bài kiểm tra của cô và hứa đưa hồ sơ của cô lên cho giám đốc.

Reviews

83 %

User Score

2 ratings
Rate This