P1 – Bắt trói rồi cưỡng hiếp tập thể vợ của con nợ

Đám chủ nợ tìm đến nhà anh chồng để đòi tiền nhưng anh đã trốn đi từ trước. Tên hèn nhát đó đã để của mình ở nhà chịu trận thay cho mình. Những tên chủ nợ đã lột trần truồng cô vợ ra rồi trói cô lại. Chúng gia hạn cho anh 3 ngày đem tiền đến nếu không chúng sẽ cưỡng hiếp vợ anh. Chưa cần đợi đến thì chúng đã lao vào địt vợ của anh ta. Chúng thay phiên nhau, từng tên một phang vào cái lồn xinh đẹp của cô vợ. Dù cô liên tục van xin tha nhưng chúng vẫn không chịu dừng lại.

Reviews

85 %

User Score

1 ratings
Rate This