Tướng quân đè con gái của kẻ địch ra địt cho hả giận

Vừa đánh chiếm được kinh thành của kẻ địch. Tướng quân đã yêu cầu bắt công chúa đến cho mình. Vị tướng quân yêu cầu quân lính đi ra hết ngoài để ông hỏi tội từ cô. Thế nhưng ai cũng biết là tướng quân chuẩn bị làm thịt cô công chúa xinh đẹp kia. Biết không thể chống cự lên cô công chúa cũng rất ngoan ngoãn hợp tác. Vị tướng quân phang vào bướm cô công chúa đầy dũng mãnh khiến cô vô cùng thỏa mãn.

Reviews

72 %

User Score

16 ratings
Rate This