Reviews

81 %

User Score

10 ratings
Rate This

Descriptions:

Chú bộ đội trống quân ngũ khi đóng đô tại Đồ Sơn. Việc đầu tiên của chú là đi tìm một em phò non để giải tỏa. Tìm được hàng xong thì chú dẫn em vào nhà nghỉ để nện. Bao năm tháng thèm địt lại gặp đúng em phò hàng ngon thế này. Chú phập liên tục tục vào bướm em cave kia. Đến khi bắn hết tinh trùng vào trong bướm em, chú bộ đội mới chịu rút con cu của mình ra.