Reviews

68 %

User Score

41 ratings
Rate This

Descriptions:

Mẹ trẻ đơn thân gạ địt bạn học

Mẹ trẻ đơn thân – Miku biết bạn của con trai mình là một trinh nam và cảm thấy cần phải giúp đỡ anh ta dù chỉ một lần. Nhưng Miku rất vui vì cuộc gặp gỡ này nên cô đã đi tìm anh lần nữa.

 

 Mẹ trẻ đơn thân

Diễn viên: Miku Kitakawa!